AGENDA ALV 17 maart 2019

Op 17 maart vindt de jaarlijkse ALV van de RVSW plaats in de kantine van de Manege, aanvang om 10.00 uur.

Een ALV is een kwestie van halen en brengen:
het bestuur brengt informatie over het afgelopen jaar in de vorm van jaarverslagen maar belangrijker nog: het bestuur wil graag informatie halen bij de leden wat zij leuk vinden om te doen en waar behoefte aan is binnen de Vereniging. Dus dit is je kans om je mening te geven, ook voor de jeugdleden!!!!!

Komt allen! De agenda staat hier:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019
 6. Bestuurszaken: aftreden en aantreden van bestuursleden
  Aftreden en niet herkiesbaar op deze functie: Gert Jansen (secretaris)
                                                                           Natasja Hart (penningmeester)
                                                                           Marieke de Graaf (sportcommissaris)
                                                                           Kimberley Wolthers - van Egmond (commissaris Jeugd)
  Verkiesbaar: Marieke de Graaf (secretaris)
                       Marcel van Veen (penningmeester)
                      Harmke Jansen - Muis (sportcommissaris)
 7. Benoemen Kascommissie
 8. Plan de Campagne 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering
Nieuws overzicht