Bestuur en Commissarissen

De RVSW kent naast de leden en jeugdleden ook ereleden, buitengewone leden en donateurs. De leden kiezen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (het dagelijks bestuur). Daarnaast hebben we bestuursleden namens de sportcommissie en de activiteitencommissie. Deze commissies bestaan uit meedere leden die gezamelijk de activiteiten organiseren. De jeugd had voorheen een eigen commissie maar nu valt de aandacht voor de jeugd samen met de sportcommissie.

Hans en Joke Burik de eigenaren van Manege Wittebrug zijn adviseur van het bestuur.