Lid worden?

Aanmelding
Aanmelding voor het lidmaatschap kan door het invullen van het inschrijfformulier. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient dat (mede) ondertekend worden door een ouder/verzorger. Aanmelden gebeurt via de website waarna de secretaris van de RVSW een welkomstbericht stuurt ter bevestiging van de aanmelding. Daarin staat ook hoe de contributie voor het lopende jaar moet worden betaald.