Adverteren of sponseren

Onze website en nieuwsbrief geeft ons veel ruimte om actief te zijn voor onze leden. En ook voor onze leden om verhalen en foto’s met elkaar te delen. Voor u biedt de website de mogelijkheid om te adverteren bij onze vereniging of om op te treden als sponsor. 

 

Over het algemeen heeft onze website 800 bezoekers per maand, dit zijn leden en niet-leden. Wij bieden een duidelijk zichtbare plek op de website aan van uw bedrijfslogo, met een link naar uw eigen bedrijfswebsite. 

De advertentie is dan voor zowel leden als niet-leden zichtbaar. Als u wilt adverteren dan sluiten we een overeenkomst van de duur van 1 jaar af met elkaar.

Heeft u interesse in uw logo op de RVSW website neem dan contact op via pr@rvsw.nl.